Få tillgång till och kontrollera dina hälsojournaler

Byggd för att göra dig lyckligare!

Vi ger dig inte bara tillgång till dina digitala journaler, utan vi analyserar också de bästa tjänsteleverantörerna i dina områden och ger dig förslag på hur du och din familj kan leva en hälsosammare livsstil.

Dollar

Spara 50 % på vårdkostnaden

Genom att synkronisera Meddicard med dina läkarbesök och eller vidarebefordra dessa till din försäkringsgivare kommer du att sänka dina kostnader avsevärt.

Time-schedule

Save months on chasing your records

Dina hälsojournaler är utspridda hos olika tjänsteleverantörer. Både Privat och Offentlig och du är den rättmätige ägaren till dessa register. men att få tag på dessa tar mycket tid.

Chat#2

100 % transparent

Boka tider, skicka meddelanden direkt från plattformen till dina vårdgivare. Hitta lämpliga mediciner som rekommenderas av andra leverantörer och ha kontroll. Du kan alltid dra nytta av en second opinion på alla medicinska behandlingar som görs.

Ta en närmare titt

Phone
Arrow-up